PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach terenu wzdłuż linii kolejowych.
Oprysk zostanie wykonany jednokrotnie z pojazdu szynowego na szerokość około 2 m od skrajnej szyny, przez przeszkolonych pracowników, Do oprysków używany będzie środek chwastobójczy BALDRON 400 SL.

Planowany harmonogram:

14.05.2024 r.:

  • linia kolejowa nr 107 w km 0.201 — 50.588 (Zagórz — Łupków);
  • linia kolejowa nr 108 w km 113.300 — 130.800 (Nowy Zagórz — Uherce);

15.05.2024 r.:

  • linia kolejowa nr 108 w km 113.300—74.000 (Nowy Zagórz — Targowiska);

16.05.2024 r.:

  • linia kolejowa nr 108 w km 74.000— 30.267 (Targowiska — Siepietnica);

17.052024 r.:

  • linia kolejowa nr 106 w km 70.147—10.800 (Jasło — Lutoryż).

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zabieg zostanie wykonany w najbliższym możliwym terminie.

W związku z tym PLK SA ostrzega przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem w bezpośrednim sąsiedztwie torów w okresie karencji zastosowanego środka