GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

KOGO WSPIERAMY:

  • opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 10997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ZAKRES WSPARCIA:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

EFEKT PROGRAMU:

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia, czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych.

GOPS OPIEKA WYTCHNIENIOWA