Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Informacje dotyczące osób wymagających pomocy prosimy przekazywać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Telefony: 13 42 555 46, 13 42 555 47