PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

NUMER TELEFONU: 800 12 00 02, telefon jest bezpłatny i działa całą dobę

PAMIĘTAJ!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich  jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Osobą doznającą przemocy może być każdy, szczególnie :

 • współmałżonkowie lub partnerzy
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby chore i niepełnosprawne.

Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:

 • przemoc fizyczna  - naruszenie nietykalności fizycznej np.: bicie, popychanie, szarpanie,     policzkowanie,
 • przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej, zawiera przymus i groźby, szydzenie, wyśmiewanie, poddawanie krytyce, okazywanie braku szacunku,
 • przemoc seksualna - naruszanie intymności, zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli,
 • przemoc ekonomiczna - pozbawianie środków lub stwarzanie warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby,
 • zaniedbanie - to niezapewnienie lub naruszenie obowiązku do opieki w tym lekarskiej ze strony najbliższych.

Jeśli doznajesz przemocy, powiadom :

 • Policję dzwoniąc na numer 997 lub 112
 • Prokuraturę

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie