Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umieszcz" za pomocą zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

{phocadownload view=file|id=871|target=s}

{phocadownload view=file|id=872|target=s}

{phocadownload view=file|id=873|target=s}

{phocadownload view=file|id=874|target=s}