Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami w m. Umieszcz" wspólfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

{phocadownload view=file|id=883|target=s}

{phocadownload view=file|id=884|target=s}

{phocadownload view=file|id=885|target=s}

{phocadownload view=file|id=888|target=s}

{phocadownload view=file|id=890|target=s}

{phocadownload view=file|id=896|target=s}

{phocadownload view=file|id=892|target=s}

{phocadownload view=file|id=895|target=s}

{phocadownload view=file|id=897|target=s}

{phocadownload view=file|id=908|target=s}

{phocadownload view=file|id=909|target=s}

{phocadownload view=file|id=910|target=s}

{phocadownload view=file|id=912|target=s}

{phocadownload view=file|id=919|target=s}