Żyjemy w czasach, w których poezja jest niezwykle marginalizowana, a twórczość poetycka stała się swoistą niszą. Niewiele ludzi pisze, jeszcze mniej czyta, a zainteresowanie tą dziedziną sztuki pada. Można stwierdzić, że poezja wymiera, szczególnie wśród ludzi młodych.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Serdecznie zapraszają na spotkanie z młodymi poetami oraz na twórczą dyskusje o poezji która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu 27 kwietnia 2012 o godz 18:00. Podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty II Powiatowy Konkurs Poetycki Nie-Szuflada.

Dyskutować będą:

Grzegorz Kociuba – (ur. 1963 w Tarnowcu) − polski poeta i krytyk literacki. W latach 1991-1998 był redaktorem kwartalnika literackiego Fraza. Od 1998 jest członkiem redakcji kwartalnika literackiego Nowa Okolica Poetów. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jako krytyk zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z czasopismami: Twórczość, Topos, Pobocza. Pracuje jako polonista w LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wiersze Grzegorza Kociuby były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski. W dorobku literackim posiada kilka tomów poezji : Obserwacje (1991), Budzenie twarzy (1997), Ślady i znaki (2001), Widoki i widzenia (2005), Powiększenia. Wiersze 1991-2006 (2009), Stonka i inne wiersze (2011). Opublikował również prozatorski utwór Ktoś (2003) oraz krytyka literacką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009). Laureat wielu nagród m.in.: Nagroda Literacka Miasta Rzeszowa (1992), I Nagroda (Poezja) na IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Grochowiaka (Leszno, 2000), Nagroda Prezydenta Miasta Tarnobrzega (2001)., Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego (2009)

Krzysztof Szeremeta – (ur. 1990r.) poeta. Studiuje edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor tomu Nowy dokument tekstowy (Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2011). Publikował wiersze w prasie literackiej w kraju i zagranicą (m.in. w „Odrze”, „Arkadii”, „Portrecie”, "Ricie Baum"). Wybrany przez Karola Maliszewskiego w akcji „Połów 2010”, autor arkusza Długi dystans (Biuro Literackie, 2009). Partycypował w antologii „Połów. Poetyckie debiuty 2010”. Tłumaczony na język angielski, opublikował kilka wierszy w „Anthologia 2. New polish poets series” wydawnictwa Off_Press/Zeszyty Poetyckie w Londynie. Mieszka w Prudniku.

Piotr Jemioło – (ur. 1989r), poeta, okazjonalnie prozaik. Student krytyki literackiej na UJ w Krakowie. Wiersze pisze od 16. roku życia. Obecnie pracuje nad tomem poetyckim "Lucida Intervalla" i debiutancką powieścią pt. "Pokoje na godziny". Dwukrotny laureat Nagrody Głównej na OKP im. Haliny Poświatowskiej (2010, 2011), a także ogólnopolskich konkursów im. Zbigniewa Herberta oraz Kazimierza Ratonia (Olkusz, 2011).  

Albert Kociuba – (ur. 1992r.) poeta, Student bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytne. Autor debiutanckiego tomu Pomiędzy ciszą a milczeniem (Neiko, Tarnobrzeg 2011r.) Publikował wierszę m.in. w tarnobrzeskim kwartalniku Afisz, rzeszowskim Kwartalniku Edukacyjnym, Przeglądzie Edukacyjnym wydawanym przez Wojewódzki ośrodek doskonalenia nauczycieli w Łodzi. Publikował również w pokonkursowych antologiach: Euterpe na Wichrowym Wzgórzu, w antologii XV edycji Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Nieoczywiste myśli, Wyróżniony w krakowskim konkursie Mury dzielą, mury łączą. Wiersze Alberta kilkakrotnie były wyświetlane na rynku w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy.

Rozmowa o poezji