Koło Gospodyń Wielskich w Potakówce powstało w roku 1947 i liczyło wówczas 10 członkiń. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Maria Kaszuba, następnie Józefa Trybus. Ponad 20 lat przewodnicząca była Maria Faber, następnie Halina Hańba i Alfreda Trybus. Od 10 lat, funkcję przewodniczącej pełni Maria Wójcik. Obecnie Koło nasze liczy 18 członkiń.

Wraz z powstaniem naszego Koła powstał zespół śpiewaczy „ Potakowianki”. Zespół obecnie liczy 15 osób z akompaniamentem. Można rzec śmiało, ze jest to zespół czteropokoleniowy i jedyny zespół ludowy w naszej gminie. Występujemy na różnych przeglądach: gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich, między innymi w Korczynie, Tyczynie, Kazimierzu Dolnym i Bukowinie.

Nasze Koło bierze udział w  Kiermaszu Świątecznym w Rzeszowie na Podpromiu, co roku gości na Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle,oraz podczas Wigilii w Jasielskim Domu Kultury.

Bierzemy czynny udział w życiu kulturalnym naszej gminy: uczestniczymy w Festiwalu Smaków Regionalnych oraz dożynkach gminnych.

Zarząd:

  1. Maria Wójcik – przewodnicząca,
  2. Maria Krzysztyniak – z-ca przewodniczącej
  3. Grażyna Kania – skarbnik
  4. Olga Hap
  5. Bożena Machowska
  6. Zofia Orlof - sekretarz