Działalność społeczna kobiet widoczna była już zaraz po wojnie. Pięciomiesięczne walki frontowe spowodowały, że Łubienko zostało zniszczone w 90%. Całkowicie został spalony kościół i szkoła. Kobiety pracowały przy tworzeniu na plebanii szkoły, a od 1948r  pomagały przy budowie kościoła, którego historia sięga XV wieku. W 1960r aktywnie działające kobiety założyły Koło Gospodyń Wiejskich. Wspólnie z mężczyznami pracowały w czynie społecznym przy budowie szkoły i Klubu Rolnika. Pomagały przy robieniu pustaków, wygrabywały z leśnych potoków piasek, gasiły wapno, wypalały cegłę. Po uroczystym otwarciu Domu Ludowego, z inicjatywy KGW, organizowane były w nim różnego rodzaju kursy i szkolenia. Prowadzona była „szkoła rolnicza”, kurs gotowania i pieczenia, kurs szycia, szkoła zdrowia, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Koło Gospodyń organizowało bardzo często zabawy i festyny, członkinie pomagały też w organizacji: Dożynek Gminnych w Łubienku, a także wyjeżdżały na Dożynki Centralne do warszawy. Klub był miejscem licznych imprez kulturalnych, występowały tu znane zespoły i kapele, przyjeżdżało kino objazdowe, zapraszano inne koła i wspólnie biesiadowano.

Co roku KGW zajmowało się sprzedażą piskląt, a latem organizowany był dzieciniec. Działalność kobiet widoczna była także przy budowie drogi i gazyfikacji wsi. Kobiety przygotowywały poczęstunki na wszystkie uroczystości państwowe i kościelne, a także uczestniczyły w życiu szkoły. KGW kilkakrotnie organizowało też wycieczki, współpracowało także z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu. W celach edukacyjnych wyjeżdżano do Boguchwały, Polańczyka. W 2000 roku organizowany był kurs agroturystyczny.

Zarząd:

  1. Zofia Buratyn – Przewodnicząca,
  2. Renata Kosiek – z-ca Przewodniczącej
  3. Barbara Ginalska – Sekretarz
  4. Bożena Kobak - Skarbnik