Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa odwołane zostały wszystkie duże imprezy plenerowe. Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji wydarzenia, na których realizację w bliskiej przyszłości pozwolą obowiązujące zasady i obostrzenia, będą organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. Wszystkie imprezy zostaną poprzedzone konsultacjami z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaśle które określą zasady ich organizacji.

 

wazny komunikat