Zapraszamy serdecznie dzieci z terenu Gminy Tarnowiec do wspólnego spędzenia czasu na wakacjach. W nadchodzących tygodniach przygotowaliśmy kilka propozycji dla dzieci i młodzieży – artystycznych oraz rekreacyjno-ruchowych.

Wszystkie zajęcia odbędą się w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z zachowaniem wszelkich zaleceń i zakazach zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisana zgoda przez rodzica / prawnego opiekuna dziecka dostępna na FB GOK oraz stronie internetowej i siedzibie GOK.

Zajęcia plenerowe uzależnione będą od pogody.

Zapisy i szczegółowe informacje od poniedziałku 29.06 pod numerem telefonu (13) 442-55-56.

 {phocadownload view=file|id=891|target=s}