W dniu 13-04-2023r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią i ratownictwem. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Glinika Polskiego, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Wrocanki, Tarnowca, Łajsc i Umieszcza.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 29 uczniów. Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący – bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk - przedstawiciel PSP w Jaśle, Sekretarz – bryg. mgr inż. Sławomir Madejczyk – przedstawiciel PSP w Jaśle, Członek – dh Jarosław Lula – Komendant Gminny.

Inauguracji turnieju dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – dh Marek Gruszkoś. Powitał uczestników konkursu, opiekunów oraz jurorów w imieniu własnym, Wójta Gminy Tarnowiec, dyrektora GOK.

Następnie przewodniczący komisji - bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej i części ustnej. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie zaprezentowano im sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Do drugiego etapu turnieju zakwalifikowało się trzy osoby z  grupy młodszej i cztery osoby z grupy starszej z największą ilością punktów z części pisemnej. Część ustna wyłoniła laureatów turnieju.
Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

I grupa wiekowa (klasa I-IV )

1. I miejsce Zuzanna Grochowska – NSP w Nowym Gliniku
2. II miejsce Maja Kaszycka – NSP w Nowym Gliniku
3. III miejsce Wiktoria Budziak – NSP w Gliniku Polskim

II grupa wiekowa (klasa V-VIII)

1. I miejsce Wiktor Betlej – NSP we Wrocance
2. II miejsce Zuzanna Halerz – SP w Tarnowcu
3. III miejsce Tomasz Wiktorski – NSP w Gliniku Polskim

 

Wójt Gminy Tarnowiec – Pani Agata Augustyn podziękowała i pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczyła dyplomy oraz nagrody. Następnie Pani Wójt złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Organizatorem turnieju były:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – RP w Tarnowcu wraz z Wójtem Gminy Tarnowiec Agatą Augustyn, Gminny Ośrodek Kultury. Nagrody i statuetki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Tarnowiec, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.