W sobotę 22.04 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zorganizował wycieczkę do Nałęczowa – leżącego na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Miasto zostało wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, jako zespół architektoniczno-krajobrazowy – unikalne budownictwo, usytuowanie obiektów oraz mikroklimat i wody zdrojowe czynią je wyjątkowym miejscem na mapie Polski.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Bolesława Prusa - zawierające pamiątki, jakie pozostawił po sobie związany z uzdrowiskowym miasteczkiem pisarz, m.in. zbiory rękopisów i listów twórcy Kronik Tygodniowych o Nałęczowie oraz osobiste pamiątki po nim i jego rodzinie. Odtworzono też biurko pisarza, na którym stoi maszyna do pisania podobna do tej, której używał twórca polskiej literatury.

Kolejnym pkt było Muzeum Stefana Żeromskiego – które mieści się w dawnej pracowni pisarza, zbudowanej za powieść „Popioły” w 1905 roku. Powstawały w niej rozdziały „Dziejów grzechów”, „Duma o hetmanie”, „Słowo o bandosie”, była miejscem spotkań działaczy skupionych wokół Żeromskiego w Towarzystwie Oświatowym „Światło” w latach 1906-1908. Jest to najstarsze muzeum literackie na ziemi lubelskiej – otwarte zostało 17 czerwca 1928 roku, staraniem żony pisarza, Oktawii z Radziwiłłowiczów Żeromskiej. Jego głównym atutem jest zachowane oryginalne wyposażenie pracowni pisarza – meble, pamiątki osobiste, fotografie rodzinne, obrazy i rysunki znanych mistrzów, a także samego Stefana Żeromskiego i jego żony.

Następnie udaliśmy się do Parku Zdrojowego – który poddawany jest teraz gruntownej rewitalizacji. Za kilka lat, po jej ukończeniu odzyska on swój dawny blask. Pomimo zaawansowanych prac rozmiar parku, różnorodna roślinność oraz obiekty znajdujące się na jego terenie robią wrażenie na odwiedzających.

Na zakończenie wszyscy udaliśmy się do pijalni wód gdzie każdy mógł zaczerpnąć wody m.in. z źródła miłości ;)