W czwartek 18.05 Seniorzy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu udali się na wycieczkę do Przemyśla i Bolestraszyc.

Kilkugodzinny spacer po centrum Przemyśla grupa rozpoczęła od Placu Niepodległości, przy którym znajduje się Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Pomnik św. Jana Pawła II. Przewodnik przybliżył historię miasta i najważniejsze wydarzenia związane z Przemyślem.

Kolejno uczestnicy udali się do kościoła Rzymskokatolickiego św. Marii Magdaleny – jednej z najbardziej okazałych świątyń w mieście. Wybudowana w latach 1754–1778, za okazałą fasadą kryje trzynawowe wnętrze którego centrum stanowi prezbiterium z ołtarzem na którym umieszczony jest cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej z przełomu XVI/XVII wieku.
W nawie głównej znajdują się dwa ołtarze: św. Antoniego i św. Franciszka. Wnętrze w stylu rokoko, liczne freski i polichromie wywierają duże wrażenie na odwiedzających.

Następnie grupa skierowała swoje kroki do Archikatedralnego soboru grekokatolickiego św. Jana Chrzciciela, wybudowanego przez jezuitów w latach 1626–1632. Centralnym pkt świątyni jest bogato zdobiony ikonostas należący do zachodnioukraińskiego malarstwa cerkiewnego, który powstał w latach 80. XVII w. dla cerkwi klasztornej w Szczepłotach koło Krakowca. Od 1993r. znajduje się w obecnym miejscu.

Trzecim obiektem sakralnym i jednocześnie najważniejszym w całej Archidiecezji Przemyskiej, który odwiedzili uczestnicy wycieczki była Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. Katedra, której budowę rozpoczęto w stylu gotyckim w 1452 na przestrzeni wieków targana była najazdami, częściowo ulegała zniszczeniu. Finalnie została przestylizowana wewnętrznie w 1774r na styl barokowy.
Podziemia najstarszej przemyskiej świątyni kryją unikalne w skali kraju i udostępnione do zwiedzania krypty grobowe przemyskich biskupów i osób świeckich. Znajdują się one pod całą archikatedrą i są jakby drugim podziemnym kościołem.

Ostatnim pkt w zwiedzania w mieście było Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu - najstarsze muzeum na Podkarpaciu, piąte w kolejności najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce. Funkcjonuje ono nieprzerwanie już od 1908r i wpisało się na stałe w kulturalną panoramę Przemyśla. Zbiory muzeum bejmują nie tylko sztukę sakralną, ale także zabytki archeologiczne, portrety osób duchownych i świeckich od XVII wieku, grafikę i exlibrisy, numizmaty oraz tkaniny. Większość posiadanych eksponatów trafiła do muzeum jako dary przekazane przez parafie z terenu diecezji oraz osoby prywatne.

Po przerwie obiadowej grupa udała się do Arboretum w Bolestraszycach którego dzieje sięgają XVIII w. Obecnie obszar ogrodu zajmuje 25ha wypełnionych tysiącami drzew, krzewów i roślin zielnych i kwiatów pośród których minęły ostatnie godziny wyjazdu.

Pomimo chłodnej i deszczowej aury grupa w dobrych nastrojach wróciła wieczorem do Tarnowca.