Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza na Otwarty Wykład Historyczny - Symbole Narodowe RP Realizowany w ramach programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” "Symbole Narodowe RP" Zadanie pn. Jedną wspólnotę Polaków mamy, o Symbole Narodowe RP dbamy

Wykład poprowadzą pracownicy Muzeum Regionalne w Jaśle

30 maja 2023 r. godz 18:00 - sala Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

Partnerem projektu jest Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, poczęstunek

 

symbole wykład plakat1