W dniu 11 listopada 2023 roku Gmina Tarnowiec Świętowała 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 9:30 koncertem patriotycznym, w wykonaniu zespołu "TARNINA" pod kierownictwem Pani Marty Kapały. Był to moment, w którym muzyka i piękne słowa przypominały nam o ważnych wartościach narodowych.

Bezpośrednio po koncercie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował Kustosz Sanktuarium, ks. Kanonik Paweł Knurek wraz z księżmi prałatami Aleksandrem Radoniem i Kazimierzem Tomasikiem.

Po Eucharystii odbył się przemarsz pod Pomnik Grunwaldzki. Dowódca uroczystości, Komendant Gminny ZOSPRP w Tarnowcu, Jarosław Lula, poprowadził pododdziały na plac pod pomnikiem, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Izabela Sorys, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, odczytała apel poległych. Następnie złożono kwiaty przez Wójta Gminy Tarnowiec Agatę Augustyn, Sekretarza Gminy Przemysława Majkę, Skarbnika Gminy Anetę Świdrak, Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Pękalę, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tadeusza Śmietanę i Teresę Grzesik oraz przybyłe delegacje:

 • ZOSP z terenu Gminy Tarnowiec,
 • Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Tarnowiec,
 • Gminnego Koła PSL,
 • Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Dariusza Sobieraja,
 • Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Glinika Nowego,
 • Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Glinika Polskiego,
 • Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Umieszcza,
 • Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Czeluśnicy,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej z Tarnowca,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Łunie Szlacheckim,
 • Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Łubienka,
 • Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Roztok,
 • Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wrocanki,
 • Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Łajsc,
 • Samorządowego Przedszkola w Tarnowcu.

Na zakończenie uroczystości, Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn wygłosiła przemówienie, podkreślając znaczenie tego wyjątkowego dnia. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim obecnym, a także organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Mieszkańcy Tarnowca mogą być dumni z udziału w tych wzruszających obchodach, które utrwaliły pamięć o ważnym momencie w historii naszego kraju.