W dniu 13 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu po kilkuletniej przerwie odbyło się, uroczyste spotkanie wigilijne z mieszkańcami gminy Tarnowiec. Gospodarzem spotkania opłatkowego była Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn. Spotkanie wigilijne rozpoczęto modlitwą i poświęceniem opłatków przez ks. prałata Kazimierza Tomasika i ks. Pawła Smolenia, po czym nastąpiło podzielenie się opłatkiem i składanie świąteczno-noworocznych życzeń.

Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz sołtysi. Wójt Gminy Tarnowiec złożyła wszystkim życzenia świąteczne: „Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać Wam - drodzy mieszkańcy gminy Tarnowiec - najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę, aby te tak ważne w polskiej tradycji święta upłynęły Państwu w rodzinnym gronie w atmosferze radości, by pozwoliły zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. Chcę, abyście Państwo wiedzieli, że o Was pamiętamy i jesteśmy z Wami całym sercem. W nadchodzącym Nowym Roku życzę Wam zdrowia, byśmy mogli spotkać się ponownie za rok”.

W spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami gminy Tarnowiec uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala, Sekretarz Gminy Przemysław Majka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomiej Smyka, oraz wspomniani wcześniej sołtysi naszych miejscowości.

Atmosferę uroczystości wzbogacił  występ artystyczny kapeli TARNOWCOKI. Tegoroczne spotkanie wigilijne zgromadziło kilkadziesiąt osób. Trud  przygotowania potraw wigilijnych oraz pysznych słodkości podjęły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

Mieszkańcy gminy podziękowali Wójtowi Gminy Tarnowiec Agacie Augustyn za wsparcie i zaangażowanie w organizację spotkania wigilijnego ze społecznością lokalną. Podziękowania należą się także Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnowiec Jarosławowi Pękali, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich.