Młodzież z terenu Gminy Tarnowiec po raz kolejny miała okazję wykazać się wiedzą z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. We wtorek 19 marca 2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 30 uczestników.

Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę w teście pisemnym oraz podczas dodatkowej rundy ustnej, a następnie oceniani byli przez specjalnie powołaną komisję z podziałem na dwie kategorie wiekowe. Najlepsi już wkrótce otrzymają szansę na przystąpienie do rywalizacji na szczeblu powiatowym.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący – dh Jarosław Lula – Komendant Gminny
Sekretarz – dh Krzysztof Szymbara – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Członek – dh Marek Gruszkoś – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

I grupa wiekowa szkoła podstawowa kl. I - IV :
1. Jan Pieknik  - NSP w Łubienku
2. Wiktoria Budziak  - NSP w Gliniku Polskim,
3. Dominik Szurek – NSP we Wrocance,

II grupa wiekowa szkoła podstawowa kl. V - VIII:
1. Zuzanna Majka - NSP w Łubienku,
2. Błażej Dzik – NSP w Gliniku Polskim
3. Julia Baran- NSP w Łubienku,

Po zakończeniu zmagań uczestnikom nagrody rzeczowe wręczyła Wójt Gminy Tarnowiec – Agata Augustyn oraz Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Pękala.
Wszystkim uczestnikom, organizatorom, opiekunom, nauczycielom oraz każdemu, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do sprawnej organizacji turnieju - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!