W dniu 11 kwietnia 2024 roku odbyła się inauguracja wystawy pt. "Udomowić światło", prezentującej artefakty związane z rozwojem oświetlenia na przestrzeni wieków. Kolekcja eksponatów pochodzi ze zbiorów Józefa Górki, mieszkańca Potakówki, który jest zarówno kolekcjonerem, jak i pasjonatem historii. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie po przywitaniu wszystkich przez dyrektora GOK, Bartłomieja Smykę, zebrani wysłuchali bardzo interesującej prelekcji dotyczącej historii światła - od czasów prehistorycznych do współczesności.

Pan Józef, kurator kolekcji, w sposób płynny i zajmujący opowiedział o historii oświetlenia, poczynając od czasów, gdy człowiek pierwotny radził sobie ze światłem, korzystając z naturalnych źródeł, aż po współczesność, kiedy wynalezienie żarówki zmieniło życie ludzi. Przez wieki ludzie stosowali różne metody i narzędzia, rozpoczynając od podtrzymywania ognia, przez lampki oliwne, aż do lamp naftowych, które wraz z postępem technologicznym stały się coraz bardziej zaawansowane.

Na zakończenie prelekcji Wójt Gminy Tarnowiec, Agata Augustyn, pogratulowała Panu Józefowi wspaniałej kolekcji eksponatów oraz wyraziła słowa uznania za przygotowanie fascynującej prezentacji. Dodatkowo podziękowała organizatorom za ogromną pracę włożoną w przygotowanie wystawy.

Eksponaty udostępnione w GOK obejmują różnorodne przedmioty związane z oświetleniem, takie jak przyrządy do rozpalania ognia, lampki oliwne, kaganki, lampki górnicze, rowerowe i kolejowe, a także imponujące, pięknie zdobione lampy naftowe, w tym stołowe, gabinetowe i salonowe wykonane z majoliki.

Wystawę będzie można podziwiać w Gminnym Ośrodku Kultury do dnia 19 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!