5 marca w Sądkowej świętowano 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. oracz Gminny Dzień kobiet, uroczystość rozpoczęto od otwarcia, którego dokonała sołtys wsi Sądkowa Teresa Pawłowska , witając zaproszonych gości. Bogatą historie KGW przedstawiła przewodnicząca Pani Helena Hap, która mówiła jak ważne jest kontynuowanie tradycji przez pokolenia - w okresie 50 lat KGW pracowało na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności organizacja ta wspierała kobiety wiejskie, organizując spotkania i wyjazdy. W następnej części uroczystych obchodów Wójt Gminy Tarnowiec i Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana złożyli życzenia wszystkim kobietą oraz wręczyli dyplomy i kwiaty dla przewodniczącej jak i dla wieloletnich członkiń KGW — życzeniom i gratulacjom nie było końca. Wśród składających byli: Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, Radny Powiatu Jasielskiego Stnisław Lewara, Przewodniczący Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Marian Kobak,Zarząd Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec Pani Irena Soboń oraz członkowie miejscowej OSP. Dla jubilatek z montażem słowno - muzycznym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół z Tarnowca i Umieszcza pod kierownictwem Pani Marty Kapały. Własny program kabarytowy przygotowały również członkinie  KGW Sądkowa. Jubilatki złożyły podziękowania osobom, które wspomagały i wspomagają działalność koła  i na stałe współpracują z nim. Uroczystym obchodom nadano bogata oprawę, a wśród licznie zgromadzonych Pań i zaproszonych gości panowała wspaniała atmosfera. Uroczystość była doskonałą okazją do promowania działalności organizacji i do motywacji nowych pokoleń kobiet do kontynuowania pracy społecznej w Kołach Gospodyń Wiejskich w Gminie Tarnowiec.

Organizatorami byli: KGW w Sądkowej oraz GOK w Tarnowcu, organizatorzy dziękują wszystkim którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości.

DSC02732.JPGDSC02747.JPGDSC02653.JPGDSC02768.JPGDSC02725.JPGDSC02611.JPGDSC02771.JPGDSC02606.JPGDSC02692.JPGDSC02585.JPGDSC02599.JPGDSC02655.JPGDSC02721.JPGDSC02665.JPGDSC02642.JPGDSC02626.JPGDSC02708.JPGDSC02669.JPGDSC02733.JPGDSC02776.JPGDSC02647.JPGDSC02582.JPGDSC02581.JPGDSC02748.JPGDSC02689.JPGDSC02615.JPGDSC02587.JPGDSC02607.JPGDSC02687.JPGDSC02720.JPGDSC02677.JPGDSC02658.JPGDSC02637.JPGDSC02778.JPGDSC02680.JPGDSC02777.JPGDSC02618.JPGDSC02678.JPGDSC02664.JPGDSC02685.JPGDSC02760.JPGDSC02682.JPGDSC02613.JPGDSC02745.JPGDSC02603.JPGDSC02740.JPGDSC02586.JPGDSC02617.JPGDSC02657.JPGDSC02681.JPGDSC02781.JPGDSC02686.JPGDSC02594.JPGDSC02742.JPGDSC02724.JPGDSC02684.JPGDSC02752.JPGDSC02730.JPGDSC02722.JPGDSC02696.JPGDSC02601.JPGDSC02593.JPGDSC02758.JPGDSC02656.JPGDSC02633.JPGDSC02690.JPGDSC02654.JPGDSC02780.JPGDSC02597.JPGDSC02580.JPGDSC02755.JPGDSC02608.JPGDSC02588.JPGDSC02751.JPGDSC02759.JPGDSC02676.JPGDSC02610.JPGDSC02683.JPGDSC02705.JPGDSC02668.JPGDSC02663.JPGDSC02670.JPGDSC02639.JPGDSC02762.JPGDSC02673.JPGDSC02783.JPGDSC02744.JPGDSC02773.JPGDSC02754.JPG