I Powiatowy Konkurs Poetycki - "Nie - Szuflada" Organizowany przez Gminny Ośrodek w Tarnowcu Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu jasielskiego.

Zgłoszenia do 20 kwietnia 2011r. a adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec

lub Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec

z dopiskiem: "Konkurs poetycki".

Regulamin konkursu Regulamin konkursu.

Konkurs poetycki