Piękno jest kluczem tajemnicy

Pod tym hasłem Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają do Tarnowca. Spotkanie rozpocznie się montażem poetyckim przygotowanym przez prezes klubu „Michalina” Marię Tomasik, na który oprócz biografii, złożą się teksty Jana Pawła II. Następnie poeci będą czytać swoje wiersze w hołdzie zmarłemu Papieżowi. Wybór takiej tematyki nie jest przypadkowy. Związany jest on ściśle z majową beatyfikacją Jana Pawła II. Motto spotkania pochodzi z Listu do artystów opublikowanego 4.04.1999 r.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Twórcza wyobraźnia” odbyło się w Święcanach, tym razem w swoje gościnne progi zaprasza ziemia tarnowiecka. Na specjalnie przygotowanych stoiskach obejrzeć będzie można sztukę rękodzielniczą.

Dom Ludowy w Tarnowcu 28 kwietnia (czwartek) 2011 r. godz. 10.00

Spotkanie - Piękno jest kluczem tajemnicy