KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych