Wójt Gminy Tarnowiec

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024

zadania publicznego Gminy Tarnowiec

Świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.