Zakład budżetowy gospodarki komunalnej w Tarnowcu informuje mieszkańców gminy Tarnowiec, że w okresie zimowym 2011/2012 zadanie w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz gminnych na terenie Gminy Tarnowiec będzie wykonywał w/w zakład.

W związku powyższym podajemy do publicznej wiadomości numery telefonów pod, którymi będą udzielane informacje w zakresie przejezdności dróg oraz na który będzie można zgłaszać uwagi w sprawie utrudnień w ruchu.

Numery telefonu do dyspozytorów:

  1. 698 793 189
  2. 608 024 438

Nosal Grzegorz