Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu na Zakup ciągnika rolniczego.

Plan zamówień Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. - 2023 rok

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że od 01.09.2023 r. obowiązuje nowa cena za usługę wywozu nieczystości płynnych w wysokości 80,00 zł brutto/1 m3.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Tarnowiec, Umieszcz, Sądkowa, Roztoki, Dobrucowa o zgłaszanie do Spółki wszelkich zauważonych wycieków wody, które mogą być spowodowane awarią.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 21.06.2023 r. w godzinach od 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Tarnowiec rejon Aleja lipowa, stacja PKP spowodowana awarią. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnowiec  korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej o przekazywanie pod nr tel. 134255551 lub 134255550 rzeczywistych odczytów liczników do dnia 25.06.2023 r. w celu wystawienia faktury za II kwartał 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie przyłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i sposobu odprowadzania z budynku wód opadowych.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z częstymi awariami na Oczyszczalni Ścieków, spowodowanymi odbiorem zanieczyszczonych nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych, zawierających różnego rodzaju tekstylia, chusteczki nawilżone dla dzieci oraz inne higieniczne środki, które nie ulegają rozpuszczeniu pod wpływem cieczy, powodując uszkodzenia pompy, poprzez ich obklejenie.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z brakiem opadów deszczu, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe np. napełniania przydomowych basenów.

Informujemy, że dzień 09.06.2023 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tarnowcu

W dniu 19 maja br. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu czynne będzie do godziny 14:00

Podkategorie