Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnowiec, korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej o przekazanie informacji dotyczących stanów licznika do dnia 15.12.2023 r. w celu wystawienia faktury za IV kwartał 2023 rok. Stan licznika należy zgłosić pod numerem 134255551 lub 134255550.