Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec na rok 2024

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnowiec, korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej o przekazanie informacji dotyczących stanów licznika do dnia 15.12.2023 r.

Utrudnienia w pracy urzędu

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) od godziny 12.00 do godziny 15.30 z powodu prac remontowych mogą wystąpić utrudnienia w pracy urzędu

Informacja w sprawie odśnieżania dróg w sezonie 2023/2024

Informujemy, że w sezonie zimowym 2023/2024 za utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada: w zakresie dróg gminnych i chodników Gmina Tarnowiec na zlecenie której utrzymanie ww. obiektów prowadzi Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w zakresie dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu na Zakup ciągnika rolniczego.

Plan zamówień Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. - 2023 rok

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że od 01.09.2023 r. obowiązuje nowa cena za usługę wywozu nieczystości płynnych w wysokości 80,00 zł brutto/1 m3.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Tarnowiec, Umieszcz, Sądkowa, Roztoki, Dobrucowa o zgłaszanie do Spółki wszelkich zauważonych wycieków wody, które mogą być spowodowane awarią.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 21.06.2023 r. w godzinach od 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Tarnowiec rejon Aleja lipowa, stacja PKP spowodowana awarią. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnowiec  korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej o przekazywanie pod nr tel. 134255551 lub 134255550 rzeczywistych odczytów liczników do dnia 25.06.2023 r. w celu wystawienia faktury za II kwartał 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie przyłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i sposobu odprowadzania z budynku wód opadowych.

Podkategorie