Informujemy, że w sezonie zimowym 2023/2024 za utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada:

1. w zakresie dróg gminnych i chodników Gmina Tarnowiec na zlecenie której utrzymanie ww. obiektów prowadzi:
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Tarnowcu Sp. z o.o.
38-204 Tarnowiec 143

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg gminnych można kierować pod następujące nr telefonów: tel. 13 42 555 03 lub 604 288 945

2. w zakresie dróg powiatowych:
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Rynek 18
38-200 Jasło

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować do punktu dyspozycyjno – informacyjnego przy ul. Przemysłowej w Jaśle pod nr telefonów: tel. 797 710 686 – czynny całodobowo

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg odbywa się wg ustalonych i przyjętych standardów. Prosimy, zatem o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o dostosowanie sposobu jazdy do warunków panujących na drogach.

Ponadto przypominamy, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.