Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu na Zakup ciągnika rolniczego.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Dostęp do dokumentów postępowania oraz wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami możliwe są na stronie prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bdc590c-4422-11ee-9aa3-96d3b4440790