Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że od 01.09.2023 r. obowiązuje nowa cena za usługę wywozu nieczystości płynnych w wysokości 80,00 zł brutto/1 m3.