Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na okres 01.08.2014r. do  30.10.2014r.

Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

Prezes GPGK w Tarnowcu
Michał Deptuch