Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że od dnia 16.09.2015 r. sprzedaż wody do celów socjalno-bytowych będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, a w dni wolne od pracy  od 8.00 – 9.00.

Odpowiedzialnym za sprzedaż wody jest pracownik GPGK w Tarnowcu: Pan Eugeniusz Ginalski - tel. 602-215-451.

Ustalono następujące stawki:

  • cena wody 3,46 / 1m3,
  • załadunek i wyładunek 15 zł / 1 godz.,
  • transport do 1 km / 19 zł,
  • transport do 3 km / 38 zł,
  • transport do 5 km / 58 zł,
  • transport do 10 km / 110 zł.