Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.