Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr I888R Umieszcz — Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok” w dniu 07.10.2020 r. z ruchu kołowego wyłączony został wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym wyznaczono objazdy na czas prowadzenia robót. Objazd wyznaczono istniejącymi drogami powiatowymi:

  • dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t drogą powiatową Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin i drogą powiatową Nr 1887R Czeluśnica Tarnowiec ograniczenie z odstępstwem od stosowania dla autobusów;
  • dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 t drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło — Łajsce - Zręcin, Nr 1849R Wolica - Gliniczek – Sądkowa - Dobrucowa, Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec -Jedlicze - Potok i Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka - Piotrówka. Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 31.12.2020 r. Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę oraz stosowanie się do tablic objazdowych.