W związku z epidemią Koronawirusa Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających liczniki na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o pilne przekazywanie rzeczywistych odczytów liczników do dnia 18.12.2020 r. w celu wystawienia faktury za IV kwartał 2020 r.

Upoważnionymi osobami do kontaktu telefonicznego w celu przekazania informacji są:

  • Goleń Józef – 602-215-744
  • Żurad Janusz - 783-960-700
  • Piekarski Piotr – 604-840-969

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Dane również można przekazywać w siedzibie GPGK w Tarnowcu osobiście z zapisanym na kartce nazwiskiem, imieniem, numerem domu i stanem licznika lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 42 555 03.

Prosimy o pilne i terminowe przekazanie informacji.

Działania podejmowane przez Spółkę służą zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców.

Korzystając z okazji przekazujemy najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego i spokojniejszego roku 2021

Z poważaniem
Prezes Zarządu GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o.
Zbigniew Koza