W związku ze znaczny wzrostem poboru wody w ostatnich dniach Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. zwraca się kolejną prośbą skierowaną do mieszkańców gminy Tarnowiec korzystających z wodociągu gminnego o rozsądne wykorzystanie wody.