Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w związku z niskim stanem  wód gruntowych i utrzymującym się zjawiskiem suszy będą odbywały się czasowe przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego.