Ogłoszenie o zamówieniu

dostawa oleju napędowego

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.