Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnowiec  korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej o przekazywanie pod nr tel. 134255551 lub 134255550 rzeczywistych odczytów liczników do dnia 25.06.2023 r. w celu wystawienia faktury za II kwartał 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie przyłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i sposobu odprowadzania z budynku wód opadowych.