We czwartek 19.05.2022 r. Seniorzy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu udali się na wycieczkę do Krempnej.

Pierwszym punktem wyjazdu była przełęcz Hałbowska gdzie znajduje się zbiorowa mogiła upamiętniająca 1250 żydów zamordowanych 7 lipca 1942r przez zbrodniarzy hitlerowskich.

Kolejno grupa odwiedziła Ośrodek Edukacyjno - Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Po obejrzeniu spektaklu przyrodniczego obrazującego historią kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu uczestnicy zobaczyli nowe interaktywne ekspozycje zlokalizowane na trzech poziomach budynku.

Następnie wszyscy udali się na ścieżkę przyrodniczą Kiczera im prof. Jana Rafińskiego - na jedenastu przystankach, które położone są na 2,5 kilometrowej ścieżce, zobaczyć można różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku. Jest to ścieżka interdyscyplinarna, w trakcie jej przejścia poruszane są zagadnienia ogólnoprzyrodnicze oraz dotyczące funkcjonowania Parku. Po półtora godzinnej wędrówce przy ostatnim punkcie ścieżki seniorzy rozpoczęli biesiadę przy ognisku.

Późnym popołudniem grupa w dobrych humorach wróciła do Tarnowca.