Po powitaniu zebranych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomieja Smykę głos zabrała przewodnicząca KGW Sądkowa Teresa Pawłowska witając zaproszonych gości.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Michał Dłuski przytoczył życiorys Marii Tomasik jej osiągnięcia i razem z dyrektorem GOK wręczyli jej pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.
Następnie głos zabierali przyjaciele i rodzina poetki a także zaproszeni goście m.in. Posłanka na Sejm Maria Kurowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca oraz historyczka sztuki Żaneta Groborz-Mazanek.

Maria Tomasik dziękowała wszystkim za wsparcie w przeciągu całej swojej twórczości, za serdeczność oraz za wiele dobrych słów które padły pod jej adresem sobotniego wieczora.

Następnie uczestnicy benefisu odczytywali wybrane wiersze poetki.

Imprezę swoja grą i śpiewem uświetniała Kapela Ludowa Tarnowcoki oraz Panie z Zespołu Śpiewaczego Dworzanie.