Uroczystość rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Tarnina pod przewodnictwem Marty Kapały bezpośrednio po której odbyła się Msza Święta w Sanktuarium MBZ w Tarnowcu, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. Kanonik Paweł Knurek.

Następnie poczty sztandarowe wraz z mieszkańcami i przeszli pod pomnik Grunwaldzki gdzie po ustawieniu pododdziałów przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego ZOSPRP w Tarnowcu dh. Jarosława Lulę nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu RP.

Kolejno Patrycja Guzik – uczennica 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu - Oddział Przygotowania Wojskowego odczytała apel poległych. Bezpośrednio po nim nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje: Radnych Gminy Tarnowiec na czele z Przewodniczącym Rady Michałem Dłuskim, Przedstawicieli ZOSP z terenu Gminy Tarnowiec, Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Glinika Nowego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Glinika Polskiego, Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Umieszcza, Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Czeluśnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej z Tarnowca, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Łubienka, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Roztok, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wrocanki, Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Łajsc, Samorządowego Przedszkola w Tarnowcu.

Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Michał Dłuski. Podziękował wszystkim uczestnikom, zaproszonym oraz zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za obecność w tym ważnym z pkt widzenia naszej historii dniu.

Kwiaty złożono również na Cmentarzu Wojennym nr 19.