W sobotę 24.06.2023 przy Domu Ludowym w Dobrucowej mieszkańcy zebrali się aby po raz dziesiąty świętować obchody Nocy Świętojańskiej.

Po przywitaniu wszystkich przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomieja Smykę głos zabrała przewodnicząca KGW Dobrucowa Monika Polak - główna organizatorka wydarzenia, która przywitała zebranych mieszkańców i zaproszonych gości: Wójt Gminy Tarnowiec Agatę Augustyn, Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Pękalę, Skarbnika Gminy Tarnowiec Anetę Świdrak, Radnego Powiatowego Jana Muzykę, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotra Wietechę, Prezesa ZOSP RP w Tarnowcu Marka Gruszkosia, Stanisława Orzecha, Irenę Soboń.

Kolejno głos zabrał mjr. Piotr Chmielewski Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Jaśle wygłaszając prelekcję dot. bezpieczeństwa. Wszystko w ramach akcji informacyjnej pn. „Bezpieczniej z KGW”, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Następnie komisja konkursowa w składzie: Henryk Koerner, Aneta Świdrak, Piotr Wietecha - przystąpiła do oceny wianków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec. Wyjątkowe, okazałe i pracochłonne – decyzja choć nie łatwa, komisja jednogłośnie wyłoniła zwycięzcę. I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Gąsówki, kolejne miejsca KGW Dobrucowa i Umieszcz. Pozostałe Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział.

Wójt Agata Augustyn zabierając głos podziękowała wszystkim za trud i zaangażowanie włożone w organizację Nocy Świętojańskiej w Dobrucowej.

Po wręczeniu nagród, barwny korowód poprowadzony przez Kapelę Tarnowcoki przemaszerował nad rzekę Jasiołkę - gdzie zgodnie z tradycją wianki zostały wrzucone do wody i odpłynęły z wartkim nurtem w dal.

Po powrocie swoimi występami czas uświetniły zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu: Potakowianki, Dworzanie oraz Kapela Tarnowcoki.
Wieczorną zabawę poprowadził Zespół Muzyczny Kwant.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w przygotowania a w szczególności KGW Dobrucowa oraz OSP Dobrucowa.