O godzinie 20:00 18 listopada br. zakończyło się głosowanie w Wyborach Uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu.

     
 Liczba uprawnionych do głosowania:
1031   
 Liczba wydanych kart do głosowania:
 227  
 Liczba kart wyjętych z urny:
 227  
 Liczba głosów ważnych:
 225  
     Liczba głosów  
 1. KWW Andrzeja Pętlaka
  Andrzej Marek Pętlak 107   47,56%
 
2. KWW Dom
  Bogusława Krystyna Machowska 38  16,89% 
 
3. KWW Wawrzyńca Sobonia
  Wawrzyniec Jan Soboń 80   35,56%

 

Frekwencja wyniosła 22%

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 19 listopada 2007.