KGW w Łubnie Szlacheckim i Łubnie-Opacym zostało założone w 1947 roku przez Józefę Sanocką i Felicję Sajdak. Następne przewodniczące to Rozalia  Mróz, Józefa Kurzawa i Joanna Wilk. W 1988r. Od Józefy Sanockiej z Łubna Szlacheckiego przyjęła Danuta Głowacka, a od Joanny Wilk z Łubna Opacego, tego samego roku, przyjęła Stanisława Kobak. Obie Panie prowadza działalność do tej pory.

Łubno Szlacheckie i Opace tworzą jedną całość, żyją bardzo zgodnie i wszystkie prace społeczne wykonują wspólnie. W ciągu tych ostatnich lat organizowane były różne pokazy i szkolenia. Rozprowadzane są kurczęta i indyki.

Nasze KGW współpracuje z OSP  i z radami sołeckimi z obydwu wsi. KGW z OPS wykonują wieńce dożynkowe, z którymi wyjeżdżamy na dożynki gminne, powiatowe i krajowe na Jasną Górę, na których zdobyłyśmy I miejsce. Takie wieńce są wykonywane co roku, od dawnych lat i do tej pory.

Delegacje naszych Kół brały udział w różnych uroczystościach organizowanych przez koleżanki KGW  z naszej gminy.

W 1997 roku nasze członkinie pomagały w organizowaniu obchodów 90-lecia OSP. W 2000 roku nasze członkinie wraz z OSP organizowały zabawę sylwestrową, z której dochód przeznaczony był na zorganizowanie przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla OSP.

W 2003r w naszej parafii odbyła się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej i brałyśmy czynny udział w dekoracji trasy przejazdu. W roku 2007 pomagałyśmy  w organizowaniu uroczystości takich jak: 100-lecie OSP oraz 50-lecie Kapłaństwa naszego proboszcza Tadeusza Balawendra. W 2008r nasze KGW zorganizowało przyjęcie dla delegacji koleżanek z KGW z całej gminy. W roku 2010 brałyśmy czynny udział w przygotowaniu przyjęcia prymicyjnego w naszej parafii. 21.09.2010r organizowana była Biesiada z Kołami Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Brałyśmy udział w Festiwalu Smaków Regionalnych i na Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Zarząd:

Łubno Szlacheckie

 1. Danuta Głowacka
 2. Renata Sajdak
 3. Agata Gęgała
 4. Edyta Kozubal
 5. Helena Laskoś
 6. Zofia Supek

Łubno Opace:

 1. Stanisława Kobak
 2. Irena Stryczniewicz
 3. Maria Zajechowska
 4. Grażyna Kozubal
 5. Anna Chorzeba
 6. Elzbieta Gierlasińska