KGW w Sądkowej zostało założone po I Wojnie Światowej. Pierwszą przewodniczącą była p. Stefania Wójcik. Członkinie organizowały kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia, uprawy warzyw a także zajmowały się koronkarstwem. Kobiety znalazły czas by działać dla polepszenia życia wiejskiego, nie tylko we własnym gospodarstwie domowym ale także pielęgnowały polskie tradycje i zwyczaje ludowe, urządzając lokalne przedstawienia. Podczas II Wojny Światowej działalność koła uległa zawieszeniu ze względu  na zakaz organizowania zgromadzeń. Po wojnie życie wiejskich kobiet nie należało do łatwych. Dlatego też zaistniało zapotrzebowanie na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Pod okiem instruktorów rolniczych prowadziły poletka doświadczalne warzyw i kwiatów. Koło nasze zostało reaktywowane w latach 1957 – 1960. Pierwsza powojenną przewodniczącą była p. Emilia Letkiewicz. W tym czasie koło liczyło 18 członkiń. Po p. Letkiewicz, na przewodniczącą wybrano p. Marię Dłuską, która przez 40 lat sprawowała tę funkcję. Kolo liczyło wówczas 36 członkiń. W 2001r. Przewodniczącą  została p. Helena Hap, która do dnia dzisiejszego pełni tę zaszczytną funkcję.

W roku 1956 następuje reaktywowanie Kółek Rolniczych i KGW. W czerwcu 1957r. Zostaje powołany Powiatowy związek Kółek Rolniczych i Powiatowa Rada KGW. W okresie tym, następuje wielkie ożywienie naszego Koła oraz KR. Organizowaliśmy różnego rodzaju formy życia kulturalnego i oświatowego, uczestniczyliśmy w szkoleniach, w zespołach przysposobienia rolniczego, kursach kroju i szycia, gotowania, pieczenia, przetwórstwa. Prowadziliśmy poletka doświadczalne, udzielania I pomocy w nagłych wypadkach, o które było bardzo łatwo w pracach polowych. Wspomnieć należy, że każdej wiosny KGW rozprowadzało pisklęta w ilościach ok. 3000 sztuk. W okresie wakacji organizowano opiekę dla dzieci tzw. dziecińce.

W dzisiejszych czasach zmieniły się oczekiwania i sytuacja kobiet na wsi, co jest zupełnie zrozumiałe. Współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Urzędem Gminy w Tarnowcu, Domem Kultury w Jaśle, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu, jak również ze wszystkimi kołami z terenu całej naszej gminy. Na pochwałę zasługuje dobra współpraca z KGW z Roztok, gdzie wspólnie organizowałyśmy różne uroczystości. Dobrze układa się nasza współpraca z p. sołtys – Teresa Pawłowską – która jest aktywną członkinią naszego koła. Na przestrzeni tych 50-ciu lat mogłyśmy liczyć na życzliwą  pomoc Koła Rolniczego na czele z prezesem p. Marianem Kobakiem. Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Rolniczemu w Boguchwale uczestniczyłyśmy w wielu szkoleniach i wykładach. Były to między innymi szkolenia:

  • Nowe odmiany i uprawa ekologiczna warzyw,
  • Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej,
  • Zioła w kuchni i leczeniu,
  • Jak założyć własną działalność gospodarczą?,
  • Możliwość pozyskiwania środków unijnych.

Na wielka pochwałę zasługuje współpraca i pomoc naszej OSP. Jako jedno z nielicznych KGW założyłyśmy drużynę żeńska OSP, gdzie często wyjeżdżałyśmy na różnego rodzaju szkolenia, konkursy i gaszenie pożarów, zdobywając liczne nagrody i dyplomy. Bardzo dużo w tym okresie pomógł nam nieżyjący komendant gminny OSP p. Władysław Hap, który pełnił tę funkcję przez 50 lat. Po nim funkcję te pełnił p. Stanisław Hap. Współpraca z OSP układała się i układa do dnia dzisiejszego bardzo dobrze.
Nasze KGW brało czynny udział przy budowie garażu, basenu strażackiego i przystanku PKS. KGW podjęło się zainstalowania światła elektrycznego na swój koszt, z uzyskanych pieniędzy z zabaw i festynów.

Nie sposób pominąć wielkiego działacza Związku Samopomocy Chłopskiej i przyjaciela naszego Koła p. Stanisława Tomasika oraz Stanisława Polaka, którzy poświęcili wiele pracy w rozwój naszej wsi i Kółka Rolniczego.

Na przestrzeni tych 50-ciu lat nasze Koło brało czynny udział w Dożynkach Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich,a w 1973 roku 8 członkiń naszego Koła było na Centralnych Dożynkach w Warszawie.

Każdego roku po zakończeniu żniw kobiety z KGW przygotowują wieńce dożynkowe ze zbóż, ziół i kwiatów, z którym jadą do kościoła na Święto Matki Bożej Zielnej.

Nasze koło często wyjeżdżało na wycieczki do ośrodków postępu rolniczego, do zakładów w Albigowej, do Krakowa, do Częstochowy, Łańcuta i wielu innych atrakcyjnych miejscowości. Koło od 50-ciu lat było ostoja kultury i tradycji ludowej, pielęgnowałyśmy obyczaje i zwyczaje panujące w naszej wsi w zakresie kultury.

Corocznie bierzemy udział w wigilii organizowanej dla mieszkańców powiatu i miasta w Domu Kultury w Jaśle. Do tradycji należą spotkania z okazji Dnia Kobiet, wieńcowiny, zabawy karnawałowej z kotylionami. Delegacja z naszego Koła brała udział w jarmarku regionalnym oraz w Żarnowcu z okazji 100 rocznicy powstania Roty Marii Konopnickiej.

W minionych latach jak i obecnie koło nasze organizowało Gminne Święto Kobiet, dzień Dziecka i Mikołajki. Wielokrotnie byłyśmy zapraszane na dzień matki oraz inne jubileusze zaprzyjaźnionych kół. Brałyśmy udział w festynach parafialnych, w biesiadzie w Mrukowej, w biesiadzie w Brzyskach na górze Liwocz- z okazji 140-tu lat powstania KGW pod hasłem „ Rodzinie, Wsi i Ojczyźnie).

W roku 2010 gościłyśmy w kole w Sądkowej delegację i zespół kabaretowo-obrzędowy z Białoboki, a później nasze członkinie pojechały z rewizytą na jubileusz 15-lecia tamtego zespołu.

Uczestniczyłyśmy w biesiadzie połączonej z Powiatowym Dniem Matki w Skalniku, Tarnowcu, Dębowcu i Skołyszynie. Mamy w swoim gronie 2 laureatki Orderu Serca matka Wsi. Są to koleżanki: p. Maria Dłuska i p. Maria Tomasik. Order Serca Matka Wsi jest symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Wśród nas mamy również poetkę ludową p. Marię Tomasik i twórczynię ludową w zakresie haftu krzyżykowego i rękodzielnictwa, p. Teresę macek. Panie te wyjeżdżają na różnego rodzaju konkursy, wystawy i pokazy rozsławiające nie tylko wieś Sądkowa, ale także promują naszą gminę Tarnowiec.

W pracy naszego koła kierujemy się nauka i przesłaniem naszego wielkiego rodaka Ojca Świętego JP II, który mówił: „ Człowiek jest wielki nie przez to kim jest,  nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Podobnie Ojciec swięty mówił o zachowaniu dziedzictwa: „ Przechowajcie to dziedzictwo i przekażcie je następnym pokoleniom”, dlatego te słowa wzięłyśmy sobie do serca i w naszym kole prowadzona jest kronika przez p. Teresę Macek, która skrzętnie wpisuje wszystkie ważne wydarzenia z życia koła i mieszkańców wsi.

Nie sposób 50-letnią działalność Koła opisać dokładnie. Obecnie do koła należy 21 członkiń. Staramy się działać aktywnie na miarę swoich możliwości, cieszy nas fakt, że wiele osób zauważa i docenia nasza pracę i chęć działania. KGW doczeka zapewne następnych jubileuszy, bo taka jest potrzeba, by kobiety  spotykały się wymieniając swoje doświadczenia, kultywując dawne tradycje, zwyczaje i obyczaje jednocząc młodość z doświadczeniem.

Poczynania Koła z wielką życzliwością wspiera wójt gminy Tarnowiec, p. Gogusław Wójcik, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych p. Roman Piłat, przewodnicząca Gminnej Rady KGW p. Irena Soboń, przewodnicząca Powiatowej Rady KGW p. Maria Tomasik, Prezes Kółek Rolniczych