Cannot find 2011/przemysl subfolder inside /jbip/images/stories/2011/przemysl/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/6.2.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

XVII Doroczne Spotkanie Poetów w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, które odbyło się 27 października br., zgromadziło 70 poetów z województwa podkarpackiego. Wielu z nich może się już pochwalić własnymi wydawnictwami. Tegoroczna edycja zgromadziła imponującą liczbę utworów poetyckich, które zostały wydane w tomiku pt. „XVII Doroczne Spotkanie Poetów”. Dla wielu poetów - amatorów jest to jedyna szansa zaistnienia w środowisku pisarskim województwa podkarpackiego.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięły także poetki ludowe z powiatu jasielskiego: Maria Tomasik oraz Maria Bielamowicz, których wiersze znalazły się w wydanym tomiku oraz promotor i wydawca ich utworów S. Ablewicz z GBP w Jaśle z/s w Szebniach oraz B. Smyka z GOK w Tarnowcu. Podczas uroczystej gali poeci przedstawili swoją twórczość. Wśród recytowanych utworów znalazły się „Na obczyźnie” M. Tomasik oraz „Patrzę na pola zielone…” M. Bielamowicz. Wspomniano również o poetce ludowej Michalinie Kurowskiej z Żółkowa, której imieniem nazwano „Klub Michalina” zrzeszający twórców ludowych z powiatu jasielskiego.

Koncert gitarowy przygotowany przez uczennice przemyskiej szkoły muzycznej wprowadził uczestników w nastrój zadumy i melancholii, a dyrekcja i pracownicy Przemyskiego Centrum Kulturalnego stworzyli piękną i niepowtarzalną atmosferę pełną podziwu i godną do naśladowania.

Na obczyźnie

Kraju Ojczysty, rodzinna wiosko,
jakże tam życie płynęło swojsko,
wszystko znajome – pola i ludzie,
ptaszek pod niebem, piesek przy budzie.

To wszystko swojskie, to wszystko nasze,

jakże kochane jest od „zawsze”
o swoich stronach pamiętać trzeba
choć taki sam jest kolor nieba!
(M. Tomasik)
GBP w Szebniach, GOK w Tarnowcu