Tadeusz Kościuszko to Patron Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. W tym roku szkolnym w rzeczywistości nauczania zdalnego postanowiono też przeżyć Święto Szkoły.

Uczniom klas IV- VIII została zaproponowana – przez p. Annę Faber i p. Edytę Koszyk - Akcja „Tadeusz Kościuszko nas uczy…” w dwóch wymiarach:

I – konkurs plastyczny polegający na zilustrowaniu Hymnu naszej Szkoły;
II – odśpiewanie Hymnu w rzeczywistości nauczania zdalnego.

Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne wybraną przez siebie techniką, przedstawiając za pomocą obrazu Hymn Szkoły.

Prace zostały ocenione online przez jury w składzie: p. Urszula Boratyn, p. Maria Kotulak, p. Bartłomiej Smyka, p. Alicja Grasela, p. Anna Faber i p. Edyta Koszyk.

Jury oceniając prace brało pod uwagę nie tylko wartość artystyczną, pomysłowość, ale nade wszystko spójność przekazu wyrażonego w pracy z tematem konkursu.

I oto wyniki konkursu:

  • I miejsce – Małgorzata Dłuska -kl. VIb
  • I miejsce - Jakub Żebracki – kl. Vb
  • II miejsce – Małgorzata Gadzała – kl. VII
  • III miejsce – Emilia Rozpara – kl. IV

Wyróżnienie zdobyli:

  • Dawid Utylski
  • Wiktoria Śmietana.

Laureaci konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania i oceny z plastyki, a dyplomy i nagrody rzeczowe odbiorą w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.

Akcję wsparł organizacyjnie oczywiście Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

II wymiar Akcji został przeprowadzony pod kierunkiem p. Marty Kapały, która zebrała grupę uczniów, rozśpiewała i nagrała ich występ w GOK-u.
Niestety grupa mogła liczyć tylko 12 uczniów, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grupę śpiewającą stanowili: Viktoria Pawłowska, Natalia Kiszka, Gabriela Lepucka, Patrycja Wojdyła, Gabriela Klekot, Patrycja Klekot, Andrzej Jarecki, Anna Łuszcz, Małgorzata Dłuska, Amelia Bielańska, Julia Pawłowska, Szymon Szczygliński.

Uczniowie zaśpiewali z całego serca:
Wśród zielonych pagórków Beskidu,
Gdzie bieleje wieżyca kościoła,
Leży wieś najpiękniejsza w świecie,
W sercu wioski zaś – nasza szkoła.
Ref. Tu uczniowie biegną z radością,
by się uczyć, bawić i wzruszać.
Duch patrona czuwa nad nami,
Generała, bohatera – Tadeusza.
Niechaj myśl przewodnia Hymnu, iż „…
Tadeusz Kościuszko nas uczy,
czym jest honor, uczciwość i praca.
Jak nadzieją, miłością i wiarą swoje życie stale wzbogacać”

pobudza do refleksji, a przede wszystkim do działania każdego dnia… pomimo wszystko… pomimo epidemii…

W poniższym linku nagranie video mlodzieży śpiewającej hymn SP w Tarnowcu w ramach II wymiaru akcji.

.be&fbclid=IwAR18GtSNgYisx8GWk33oO9o7jzWK9VJrBFD5skcAMAwIVZEDrxABWruPlBY" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5N6y_-DJwSE%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR18GtSNgYisx8GWk33oO9o7jzWK9VJrBFD5skcAMAwIVZEDrxABWruPlBY&h=AT3bIgKnWhHl3S1bM7P77-lSYHZDCU3HiTOMwIAviPGNr-yBDaycQax-eyev4v9fWwZhF9FAWCQArYhD0CqIHT9n3wHBriCkWpvGy8cpC0YBe3mIftf989GMAOOqUsC71HOp0kMF-lPQ-SiQ7fDzBzUaGGV7-ssr9ocODRVGRTINpGtVUz3BMgR-AxP794K0do-Vmtf8FcmGvfmpOJsdQ_-zG1PFzN0RC-D2ydha5h65A1UBH2xDW-EvpqFNn_gvEiZV-1VGqn9x7TzfX6YsXVtHxee9iqsSkel6MXVJVgsRUuOoo-feibLbbx3dOSjfmvYrfmYTBfDvEhbbL5I4iTmECPxM5U77gO_tWSko4lmdiXrpMHHgaeempKxiLxIXgU9JjAVWtlWP5TBLbleqzSgw7j0iQXdpvwm3z-_WOy27m_vMFK1D298uw0JS1ABjQLO1MD8TVzpiGHXT7iZj-k-e5ZnXNL5tAwCOfxNuynE9oKtQow9c6ItLHDhGPrZNaLfkq0ZeyM5Jtus4wDfcQo1n6U_pibTmqIlrU3sFAjIJ1BraZL751OfocWGt1LUy_WUsKBYktG2pqp_-SSndraR0c_PD4u28vUhcXLNtsZM89KCGxd89_mmNter6lTxMyaONXcon5E4QnMP-0cDIJz17w3TrSaQ8hjbZXrX7np26SYEq6zwDDL75gkktWD4cRG5KHO0RRPe9Ld9NeH0nSp3zO27Tsh5iNhgt3I9FiKAQ4G6YvbsYuMFOHcfCH8cRRocTIPX25QzQkodOgpDzeIW9svL9Vqh_T2a5pFU">
.be

Edyta Koszyk

 

Wyrnienie II.pngI miejsce.jpgIII miejsce.jpgII miejsce.pngWyrnienie.pngI miejsce.png