15.08.2021r. w Tarnowcu z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej odbyły się Dożynki Gminne.

Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium - ks. Kanonik Paweł Knurek. Podczas uroczystości podziwiać można było brogi przygotowane przez 6 kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec - Sądkowej, Dobrucowej, Roztok, Tarnowca, Umieszcza i Potakówki, które wzięły udział w konkursie na najładniejszy z nich.
Komisja konkursowa w składzie: Wójt Gminy Tarnowiec Pan Wiktor Barański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Pan Bartłomiej Smyka oraz Pani Teresa Macek biorąc pod uwagę stopień skomplikowania wieńca oraz użyte materiały nagrodziła 3 z nich. Laureatami zostały: Roztoki, Dobrucowa oraz Sądkowa.

Po Mszy Św Wójt Gminy podziękował wszystkim delegacjom za przybycie i za trud pracy wniesiony w przygotowanie wieńców, dzięki czemu wielowiekowa tradycja może trwać nadal.
Następnie orszak, któremu przewodniczyła Kapela Ludowa Tarnowcoki wraz z delegacjami udały się na plac za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na wspólną biesiadę, którą uświetniły występy Tarnowcoków oraz zespołu śpiewaczego Potakowianki.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w pomoc przy organizacji niedzielnego święta, w szczególności Pani Monice Polak, Paniom z KGW Potakówka, Roztoki, Umieszcz oraz Druhom z OSP Tarnowiec i Roztoki.